Slabbekoorn hoveniers

Schakel groene vingers in

plantsoenHet onderhouden van tuinen en plantsoenen is een vak apart. Het vergt tijd, inzicht en vakmanschap. Hoveniersbedrijf Slabbekoorn verzorgt het tuinonderhoud zowel bij bedrijven, instellingen als particulieren.
Uw tuin knapt zondermeer op van professioneel onderhoud.

Verreweg de meeste particulieren schakelen ons in voor periodiek onderhoud. Bijvoorbeeld een voorjaars- of najaarsbeurt. De werkzaamheden die wij tijdens deze opknapbeurten uitvoeren, vinden plaats in samenspraak met u. Soms komt zelfs een soort werkverdeling tot stand waarbij de tuineigenaar zelf een en ander onder handen neemt en het meer specialistische werk aan ons overlaat. De meest voorkomende werkzaamheden die tijdens een onderhoudsbeurt door ons worden uitgevoerd zijn snoeiwerk, bemesting en graaf- en spitwerk. Ook onkruidbestrijding, het knippen van hagen en het inplanten van nieuwe planten wordt regelmatig door ons verzorgd.

Door uw tuin goed te onderhouden voorkomt u achterstallig onderhoud. Een verwaarloosde tuin biedt een troosteloze aanblik. Het vergt bovendien een flinke investering om uw tuin weer op orde te krijgen.

Bedrijven en instellingen werken veelal met een vast onderhoudscontract. Dit betekent dat wij vooraf alle afspraken op papier vastleggen over de aard en de frequentie van het gewenste onderhoud. Ook met particulieren hebben wij dergelijke onderhoudscontracten afgesloten.

Slabbekoorn hoveniers
Realisatie: TiDi Graphics